Waar staan we voor?

Huisartsengroep Zuiderpoort wil professionele en patiëntgerichte huisartsgeneeskundige zorg bieden voor jong en oud, ongeacht herkomst, verblijvend in onze buurt.  Wij streven naar een goede samenwerking met onze partners inzake gezondheidszorg uit 1ste, 2de en eventueel 3de lijn zodat onze patiënten tijdig de juiste zorg op de juiste plaats krijgen.

Het uitgangspunt van Huisartsengroep Zuiderpoort is om klachten en problemen van liefst ingeschreven patiënten zoveel mogelijk in de praktijk zelf te behandelen.  Hiervoor wordt voortdurend geïnvesteerd in medische ontwikkelingen en kennis.  De toegepaste geneeswijze is regulier, niet ‘alternatief’, waarbij de persoonlijke verlangens en wensen van de patiënt zo mogelijk worden gerespecteerd.  Verwijzingen kunnen plaatsvinden naar alle paramedici en specialisten in onze regio, afhankelijk van de aard van de problematiek en de keuze van de patiënt.

Huisartsengroep Zuiderpoort wil de centrale rol spelen in de gezondheidszorg voor de bij hen ingeschreven patiënten.

Groepspraktijk

De huisartsen van de Zuiderpoort vormen samen 1 praktijk, 1 maatschap.  Dit wil o.m. zeggen dat de praktijk op 1 gezamenlijk adres gevestigd is, hetzelfde elektronisch medisch dossier door iedereen geconsulteerd en gebruikt wordt en dat er een gemeenschappelijk secretariaat en afspraaksysteem bestaat.

De verschillende artsen blijven individueel verantwoordelijk voor het eigen medisch handelen.

Bekijk hier het volledige Huisartsen Zuiderpoort team

Bekijk het team
Bekijk het team

Afspraaksysteem

Huisartsengroep Zuiderpoort werkt volgens een laagdrempelig afspraaksysteem.  U maakt bij voorkeur een afspraak via deze site.  Voor 2 personen dient U 2 verschillende afspraken te maken.  In principe maakt U ook voor elke kwaal een aparte afspraak.

Indien U elektronisch geen afspraak kan maken, kan dit ook per telefoon op nummer +32 3 216 23 15, liefst tussen 8u en 16u, bij aanwezigheid van de secretaresse.  U dient ook telefonisch te verwittigen indien U een afspraak wenst te annuleren.

Wij trachten ons stipt aan de afspraakuren te houden en verwachten dit ook van U.  In uitzonderlijke gevallen kunnen de afspraken wat uitlopen, wij vragen Uw begrip hiervoor.

Indien U zelf niet naar de praktijk kan komen, worden ook huisbezoeken afgelegd.

Als U hulp vraagt tussen 19 u ’s avonds en 7 u ’s morgens kan U verwezen worden naar de officieel georganiseerde wachtdienst.

Lees hier hoe U een afspraak kan maken

Een afspraak maken
Een afspraak maken

Opleidingspraktijk

Huisartsgeneeskunde is een specialisatie die volgt op de opleiding tot arts.  Zuiderpoort is een officieel erkende opleidingspraktijk, waar gediplomeerde artsen deze specialisatie tot erkend huisarts kunnen volgen.  Ook werken regelmatig artsen stagiairs mee onder toezicht.  Indien U liever Uw arts consulteert zonder bijzijn van de stagiair kan dit op eenvoudige vraag.

Voorschriften

Er worden voldoende (chronische) voorschriften meegegeven tot de volgende afspraak.  Een nieuw voorschrift veronderstelt dus een nieuwe (opvolg)afspraak.  Afhankelijk van de aard van de aandoening zal een dergelijke afspraak 1, 2, 3 of 4 keer per jaar nodig zijn.

Weetjes

GMD

Via het GMD (Globaal Medisch Dossier) bent U bij ons ingeschreven : Uw medisch dossier wordt dan [...]

Actualiteit